Men High Jump Under 14

Publish Time : 22/10/2022 - 7:13 PM

Place Name Age Team Finals Points
1 Jesse Peach 13 Hills Distri 1.40m 25
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
- O XO O XXO XXX
2 James Barry 13 Trinity Athl 1.35m 22
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
- O O O XXX
3 Flynn Driver 13 Blue Mountains 1.35m 20
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
O O XO O XXX
4 Oliver Watson 12 Athletics Ba 1.35m 19
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
O O XO XXO XXX
Place Name Age Team Finals Points
1 Myles Brooks 13 Camden Athle 1.65m 30
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
O O XO O XXX
Place Name Age Team Finals H Points
1 Myles Brooks 13 Camden Athle 1.65m 2 30
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
O O XO O XXX
2 Jesse Peach 13 Hills Distri 1.40m 1 25
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
- O XO O XXO XXX
3 James Barry 13 Trinity Athl 1.35m 1 22
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
- O O O XXX
4 Flynn Driver 13 Blue Mountains 1.35m 1 20
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
O O XO O XXX
5 Oliver Watson 12 Athletics Ba 1.35m 1 19
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
O O XO XXO XXX