Men Pole Vault Open

Publish Time : 22/10/2022 - 7:13 PM

Place Name Age Team Finals Points
1 Aiden Princena-White 18 Bankstown Sp 4.60m 30
3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.60 4.80
- - - - O XXO XO XXX
2 Alec Diamond 25 U.T.S. Norths 4.10m 25
3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30
- - - XO O XXX
3 Tom Galvin 25 Sydney Uni 3.90m 22
3.30 3.50 3.70 3.90 4.10
- - - O XXX
Place Name Age Team Finals H Points
1 Aiden Princena-White 18 Bankstown Sp 4.60m 2 30
3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.60 4.80
- - - - O XXO XO XXX
2 Alec Diamond 25 U.T.S. Norths 4.10m 2 25
3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30
- - - XO O XXX
3 Tom Galvin 25 Sydney Uni 3.90m 2 22
3.30 3.50 3.70 3.90 4.10
- - - O XXX