Men High Jump Under 17

Publish Time : 24/02/2023 - 5:20 PM

Title Holder
1.91m 2022 Mitchell Hatfield, MWA

Place Name Year Team Final Points
1 Kurt Michael 07 ILL-AUS 1.95m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00
- - - - - - O XO O O XXX
2 Jackson Dyne 07 MWA-AUS 1.85m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
- - - - - O XO XO XXX
3 Lian Anagnostopoulos 07 BLM-AUS 1.85m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
- - O - XO O XO XXO XXX
4 Joshua Hewitt 07 AWI-AUS 1.80m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
- - - - O O O XXX
4 Peter Schippers 07 AWI-AUS 1.80m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
- - - O O O O XXX
6 Sam Hildebrandt 07 MWA-AUS 1.75m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
- - - O O O XXX
7 Mackay Jones 07 AWI-AUS 1.75m  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
- O O XO XO O XXX
8 Nathan Hardman 07 CAM-AUS 1.50m  
1.50 1.55
XO XXX