Men Pole Vault Under 17

Publish Time : 25-Feb-23 - 12:42 PM

Title Holder
3.00m 2022 James Harden, KNX

Place Name Year Team Final Points
1 Daniel Photios 07 HDL-AUS 3.20m  
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.35
- - - - - O O O XXX
2 Xavier Hennessey 07 CHE-AUS 3.20m  
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.35
- - - - O XO O XO XXX
3 Bailey-Dean Latanis 07 ILL-AUS 2.80m  
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00
- - - O O XO XXX
4 Joshua Smith 07 IBS-AUS 2.60m  
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80
- - XO O XXO XXX