Women High Jump Open

Publish Time : 11-Mar-23 - 9:40 PM

Meet Record
1.94m 2020 Eleanor Patterson
Aus Record
2.02m 07-Aug-21 Nicola McDermott, NSW

Place Name Year Team Final
1 Olyslagers, Nicola 96 Aus-AUS 1.94mR
1.72 1.76 1.80 1.84 1.88 1.91 1.94 1.97
P P P P O O O XXX
2 Louison-Roe, Izobelle 07 Aus-AUS 1.84m
1.72 1.76 1.80 1.84 1.88
O O O O XXX
3 Whelan, Emily 00 Aus-AUS 1.84m
1.72 1.76 1.80 1.84 1.88
P O O XXO XXX
4 Stolberg, Toby 06 Aus-AUS 1.76m
1.72 1.76 1.80
O O XXX
-- Harrison, Alexandra 03 Aus-AUS NH
1.72
XXX